शुक्रवार, १४ फेब्रुवारी, २०१४

Pravega Pravega Pravega !!!

निरोपाची वेळ कधीच येऊ नये असं वाटतं . पण ती टाळणं शक्यच नसतं . आज तो दिवस आलाच .
अखेर मला आमूलाग्र बदलवणाऱ्या अनुभव समृद्ध करणाऱ्या अन … अश्या pravega'१४ ला निरोप देताना अक्षरश: आज डोळे भरून आले आहेत .

ही team ह्यापुढे नसेल ,  अन दिवस - रात्र एक करून , जेवण विसरून करावे लागणारे कामही नसेल . उरल्यात त्या फक्त गेल्या अठरा महिन्यातल्या कडू - गोड आठवणी. ह्याचा शेवट इतका गोड होईल असा स्वप्नातही वाटला नव्हतं . मी अजूनही स्वत:ला पुन्हा पुन्हा विचारते आहे , काल झालेली हि मीटिंग खरच होती का ते केवळ एक गोड स्वप्न होतं ?    कितीही चुका झाल्या तरीही माझ्यामते  It was a successful show !
( कितीही झालं तरी पैशाचं सोंग उभं करता येत नाही हेच खरं ! )
एका डोळ्यात निरोपाचं दुख : अन दुसऱ्यात विजयाचा , मोहीम पूर्ण झाल्याचा आनंद आहे .
Pravega  आम्ही तुझं  बारसं केलं तुला एक मूर्त स्वरूप दिलं . पण त्याहीपेक्षा   तू मला खूप काही दिलं  आहेस. मी तुझी कायमच ऋणी राहीन .शून्यातून  विश्व निर्माण करण्याचं भाग्य फार थोड्यांना लाभता आणि त्यात मी होते म्हणूनच हे सारं शक्य झालंय तू यापुढे नेहेमीच असशील पण तरीही First Impression is the Last Impression म्हणूनच पहिल्या pravega च्या आठवणी मनाच्या कोपऱ्यात कायमच टिकून राहतील .

Pravega !! I love you !  You have taught me so much that i have learnt much more in those 18 months than what i might have learnt in 18 years without anyone actually teaching me !
I hope you grow bigger and better.
Looking forward to see you in my life from a completely different perspective.
Trying to be with you but not a part of you !
Trying to go away from you but not being able to !
Bye Bye Pravega'14 and at the same time Welcome pravega'15 !


- Sampada C. Kolhatkar
  Core committee
  Pravega'14
  IISc Bangalore
  www.pravega.org

( कदाचित शेवटची सही असेल हि ! core committee म्हणून ! )


Thank you all who helped in making Pravega a huge success !! 


Core team pravega
Much relaxed on a bright sunny day in Summer 2013
( Milind , Suhas , Pranav , me , Aditya , Krishnan, Himani )
      P           R            A         V        E               G           A